• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

| Dominika Mucha

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025 !!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną AWSGE !!!

Rekrutacja rozpoczyna się 18 maja 2024 r.

Akademia Nauk Stosowanych WSGE
im. A. De Gasperi w Józefowie 

ul. Sienkiewicza 4 

(wejście od ul. Wawerskiej)
05-410 Józefów

Tel. 22 789 19 03

Filia AWSGE w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki


Tel. 25 758 86 45

 Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie prowadzi rekruatcję na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oraz studia podyplomowe.

Prowadzone kierunki: 

 • Pedagogika - I i II stopień
 • Zarządzanie - I i II stopień
 • Bezpieczeńswto wewnętrzne - I i II stopień
 • Administracja - I stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
 • Psychologia - jednolite studia magisterskie
 • Prawo - jednolite studia magisterskie - NOWOŚĆ

 

Prowadzone kierunki studiów podyplomowych:

 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych, 
 • Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Bibliotekoznawstwo,
 • Chemia,
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Edukacja włączająca i integracyjna,
 • Etyka dla nauczycieli, 
 • Fizyka,
 • Geografia,
 • Historia,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Integracja sensoryczna,
 • Logopedia,
 • Matematyka,
 • Muzyka i plastyka w szkole, 
 • Organizacja i zarzadzanie w agrobiznesie, 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Przygotowanie pedagogiczne, 
 • Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne
 • Psychologia kliniczna dla nauczycieli,
 • Socjoterapia,
 • Technika,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną,
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
 • Zamówienia publiczne, 
 • Zarządzanie placówką oświatową,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.