Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

PROMOCJA WPISOWEGO I CZESNEGO NA 3-SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDŁUŻONA DO 22.10.2021 !!!

| Dominika Mucha

Ostatnia szansa na skorzystanie z promocji na studiach podyplomowych !!!

Promocja 0 zł wpisowego i promocja czesnego na 3-semestralne studia podyplomowe została przedłużona do 22.10.2021 r. 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 22.10.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.