• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

| Dominika Mucha

Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025 !!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną AWSGE !!!

Rekrutacja rozpoczyna się 18 maja 2024 r.

Akademia Nauk Stosowanych WSGE
im. A. De Gasperi w Józefowie 

ul. Sienkiewicza 4 

(wejście od ul. Wawerskiej)
05-410 Józefów

Tel. 22 789 19 03

Filia AWSGE w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki


Tel. 25 758 86 45

 Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie prowadzi rekruatcję na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oraz studia podyplomowe.

Prowadzone kierunki: 

 • Pedagogika - I i II stopień
 • Zarządzanie - I i II stopień
 • Bezpieczeńswto wewnętrzne - I i II stopień
 • Administracja - I stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
 • Psychologia - jednolite studia magisterskie
 • Prawo - jednolite studia magisterskie - NOWOŚĆ

 

Prowadzone kierunki studiów podyplomowych:

 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych, 
 • Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Bibliotekoznawstwo,
 • Chemia,
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Edukacja włączająca i integracyjna,
 • Etyka dla nauczycieli, 
 • Fizyka,
 • Geografia,
 • Historia,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Integracja sensoryczna,
 • Logopedia,
 • Matematyka,
 • Muzyka i plastyka w szkole, 
 • Organizacja i zarzadzanie w agrobiznesie, 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Przygotowanie pedagogiczne, 
 • Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne
 • Psychologia kliniczna dla nauczycieli,
 • Socjoterapia,
 • Technika,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną,
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
 • Zamówienia publiczne, 
 • Zarządzanie placówką oświatową,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 (I stopień, II stopień, jednolite magisterskie)

| Dominika Mucha

 

 

Studia I stopnia  Miesięczna rata czesnego  na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II i III roku studiów  
Administracja  505 zł 596 zł  
Bezpieczeństwo wewnętrzne  527 zł 626 zł  
Bezpieczeńswto wewnętrzne
(Filia w Mińsku Mazowieckim)
527 zł 626 zł  
Pedagogika  428 zł 505 zł  
Zarządzanie  505 zł 596 zł  
Studia II stopnia  Miesięczna rata czesnego na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II roku studiów Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE studiów I stopnia 
Bezpieczeńswto wewnętrzne  615 zł 762 zł 585 zł / m-c
Zarządzanie  615 zł 762 zł 585 zł / m-c
Pedagogika  571 zł 650 zł 541 zł / m-c
Jednolite studia magisterskie Miesięczna rata czesnego na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II, III, IV i  V roku studiów Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  527 zł 606 zł  497 zł /m-c
Psychologia 659 zł 758 zł  629 zł /m-c
Prawo 659 zł  758 zł 629 zł /m-c

Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku. 

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025

| Dominika Mucha

 

Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Miesięczna rata czesnego Promocja czesnego *
Socjoterapia 3 250 zł 220 zł /m-c
Administrowanie bezpieczeństwem informacji  2 300 zł x
Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne - NOWOŚĆ 2 355 zł x
Zarządzanie placówką oświatową  2 270 zł x
Zarządzanie zasobami ludzkimi  2 270 zł x
Zarządzanie projektami  2 270 zł x
Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie 2 270 zł x
Zamówienia publiczne  2 310 zł x
Bezpieczeństwo i higiena pracy  2 310 zł x
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Mediacje rodzinne z elementami pomocy psychologicznej dla rodziny - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Psychologia dzieci i młodzieży - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Seksuologia - NOWOŚĆ 3 400 zł 360 zł/m-c
Terapia pedagogiczna  3 250 zł 220 zł/m-c
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 3 270 zł 220 zł/m-c
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 270 zł 220 zł/m-c
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  3 270 zł 220 zł/m-c
Przygotowanie pedagogiczne  3 270 zł 220 zł/m-c
Wczesne nauczanie języka angielskiego  3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja włączająca i integracyjna  3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 250 zł 220 zł/m-c
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 250 zł 220 zł/m-c
Bibliotekoznawstwo 3 250 zł 220 zł/m-c
Chemia  3 250 zł 220 zł/m-c
Historia  3 250 zł 220 zł/m-c
Logopedia  4 250 zł 220 zł/m-c
Muzyka i plastyka w szkole  3 250 zł 220 zł/m-c
Psychologia kliniczna dla nauczycieli  3 250 zł 220 zł/m-c
Wiedza o spoełeczeństwie  3 250 zł 220 zł/m-c
Geografia  3 250 zł 220 zł/m-c
Informatyka dla nauczcieli  3 250 zł 220 zł/m-c
Integracja sensoryczna  3 250 zł 220 zł/m-c
Matematyka  3 250 zł 220 zł/m-c
Technika 3 250 zł 220 zł/m-c
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna  3 250 zł 220 zł/m-c
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną  3 250 zł  220 zł/m-c
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 3 250 zł 220 zł/m-c
Fizyka  3 250 zł 220 zł/m-c

 * Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 31.07.2024 r.

 

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

| Dominika Mucha

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK)W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto, należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie. Kandydat może wypełnić formularze przed zapisem na studia, na przykład tuż po założeniu konta, jednak istotne jest, by zrobił to przed zakończeniem tury rekrutacji na studia.

 Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związanych bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W zależności od tego, jakie zgłoszenia chcesz utworzyć, musisz dodać dokumenty poświadczające uzyskanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, z oferty Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie należy wybrać odpowiedni poziom studiów oraz kierunek studiów którym kandydat jest zainteresowany.

Po wybraniu poziomu oraz kierunku studiów należy użyć przycisku zapisz się.

W przypadku pojawienia się informacji o błędzie prosimy o sprawdzenie zakładki zgłoszenia rekrutacyjne. Jeśli zgłoszenie jest widoczne oznacza to, że zgłoszenie zakończyło się powodzeniem.

Kandydat może uzupełniać bądź edytować swoją aplikację do czasu zakończenia tury. Zgłoszenie można złożyć najpóźniej ostatniego dnia tury zapisów na program.

 Krok 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi :

 • studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie  - 85 zł,
 • studia podyplomowe  - 70 zł  

W dziale płatności (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) można wnosić kartą lub BLIKEM w kasie Uczelni, lub na indywidualny numer subkonta widoczy po zalogowaniu w systemie USOS.

Krok 4.  Postępowanie kwalifikacyjne 

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia określone są w uchwale rekrutacyjnej.

Wynik kwalifikacji na studia kandydat sprawdza w formularzu rekrutacyjnym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

Krok 5. Złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy.

Po dokonaniu rejestracji w IRK oraz pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego należy zgłosić się do Biura obsługi kształcenia z wymaganym kompletem dokumentów aby dokończyć proces rekrutacji.

Studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub pobrane ze strony wsge.edu.pl i uzupełnione odręcznie)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu oraz oryginały do wglądu - tylko studia II stopnia
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

Studia podyplomowe

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

 

W dniu złożenia dokumentów kandydat podpisuje Umowę Uczelnia-Student. Wpis na listę studentów następuje po podpisaniu umowy.