• zaloguj się
 • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

| Dominika Mucha

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK)W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto, należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie. Kandydat może wypełnić formularze przed zapisem na studia, na przykład tuż po założeniu konta, jednak istotne jest, by zrobił to przed zakończeniem tury rekrutacji na studia.

 Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związanych bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. W zależności od tego, jakie zgłoszenia chcesz utworzyć, musisz dodać dokumenty poświadczające uzyskanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, z oferty Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie należy wybrać odpowiedni poziom studiów oraz kierunek studiów którym kandydat jest zainteresowany.

Po wybraniu poziomu oraz kierunku studiów należy użyć przycisku zapisz się.

W przypadku pojawienia się informacji o błędzie prosimy o sprawdzenie zakładki zgłoszenia rekrutacyjne. Jeśli zgłoszenie jest widoczne oznacza to, że zgłoszenie zakończyło się powodzeniem.

Kandydat może uzupełniać bądź edytować swoją aplikację do czasu zakończenia tury. Zgłoszenie można złożyć najpóźniej ostatniego dnia tury zapisów na program.

 Krok 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi :

 • studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie  - 85 zł,
 • studia podyplomowe  - 70 zł  

W dziale płatności (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) można wnosić kartą lub BLIKEM w kasie Uczelni, lub na indywidualny numer subkonta widoczy po zalogowaniu w systemie USOS.

Krok 4.  Postępowanie kwalifikacyjne 

Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia określone są w uchwale rekrutacyjnej.

Wynik kwalifikacji na studia kandydat sprawdza w formularzu rekrutacyjnym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

Krok 5. Złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy.

Po dokonaniu rejestracji w IRK oraz pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego należy zgłosić się do Biura obsługi kształcenia z wymaganym kompletem dokumentów aby dokończyć proces rekrutacji.

Studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub pobrane ze strony wsge.edu.pl i uzupełnione odręcznie)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu oraz oryginały do wglądu - tylko studia II stopnia
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

Studia podyplomowe

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

 

W dniu złożenia dokumentów kandydat podpisuje Umowę Uczelnia-Student. Wpis na listę studentów następuje po podpisaniu umowy.