European Union
 • log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

| Dominika Mucha

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022 trwa!!!

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi rekruatcję na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oraz studia podyplomowe.

Prowadzone kierunki: 

 • Pedagogika - I i II stopień
 • Zarządzanie - I i II stopień
 • Bezpieczeńswto wewnętrzne - I i II stopień
 • Administracja - I stopień
 • Prawo urzędnicze - I stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

Prowadzone kierunki studiów podyplomowych:

 • Socjoterapia,
 • Administracja bezpieczeństwem informacji, 
 • Zarządzanie placówką oświatową,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie projektami,
 • Organizacja i zarzadzanie w agrobiznesie, 
 • Zamówienia publiczne, 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych,
 • Arteterapia w pracy opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Bibliotekoznawstwo, 
 • Chemia,
 • Historia,
 • Logopedia,
 • Muzyka i plastyka w szkole, 
 • Psychologia kliniczna dla nauczycieli, 
 • Wiedza o społeczeństwie, 
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną.