European Union
  • log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

| Dominika Mucha

Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Miesięczna rata czesnego Promocja czesnego przy zapisie do 30.09.
Socjoterapia 3 220 zł 180 zł /m-c
Administrowanie bezpieczeństwem informacji  2 250 zł x
Zarządzanie placówką oświatową  2 220 zł x
Zarządzanie zasobami ludzkimi  2 220 zł x
Zarządzanie projektami  2 220 zł x
Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie 2 220 zł x
Zamówienia publiczne  2 280 zł x
Bezpieczeństwo i higiena pracy  2 280 zł x
Terapia pedagogiczna  3 220 zł 180 zł/m-c
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 3 240 zł 180 zł/m-c
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 240 zł 180 zł/m-c
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  3 240 zł 180 zł/m-c
Przygotowanie pedagogiczne  3 240 zł 180 zł/m-c
Wczesne nauczanie języka angielskiego  3 220 zł 180 zł/m-c
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 220 zł 180 zł/m-c
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 220 zł 180 zł/m-c
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 220 zł 180 zł/m-c
Bibliotekoznawstwo 3 220 zł 180 zł/m-c
Chemia  3 220 zł 180 zł/m-c
Historia  3 220 zł 180 zł/m-c
Logopedia  3 220 zł 180 zł/m-c
Muzyka i plastyka w szkole  3 220 zł 180 zł/m-c
Psychologia kliniczna dla nauczycieli  3 220 zł 180 zł/m-c
Wiedza o spoełeczeństwie  3 220 zł 180 zł/m-c
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną  3 220 zł  180 zł/m-c