• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025

| Dominika Mucha

 

Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Miesięczna rata czesnego Promocja czesnego *
Socjoterapia 3 250 zł 220 zł /m-c
Administrowanie bezpieczeństwem informacji  2 300 zł x
Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne - NOWOŚĆ 2 355 zł x
Zarządzanie placówką oświatową  2 270 zł x
Zarządzanie zasobami ludzkimi  2 270 zł x
Zarządzanie projektami  2 270 zł x
Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie 2 270 zł x
Zamówienia publiczne  2 310 zł x
Bezpieczeństwo i higiena pracy  2 310 zł x
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Mediacje rodzinne z elementami pomocy psychologicznej dla rodziny - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Psychologia dzieci i młodzieży - NOWOŚĆ 2 400 zł x
Seksuologia - NOWOŚĆ 3 400 zł 360 zł/m-c
Terapia pedagogiczna  3 250 zł 220 zł/m-c
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 3 270 zł 220 zł/m-c
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 270 zł 220 zł/m-c
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  3 270 zł 220 zł/m-c
Przygotowanie pedagogiczne  3 270 zł 220 zł/m-c
Wczesne nauczanie języka angielskiego  3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja włączająca i integracyjna  3 250 zł 220 zł/m-c
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 250 zł 220 zł/m-c
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 250 zł 220 zł/m-c
Bibliotekoznawstwo 3 250 zł 220 zł/m-c
Chemia  3 250 zł 220 zł/m-c
Historia  3 250 zł 220 zł/m-c
Logopedia  4 250 zł 220 zł/m-c
Muzyka i plastyka w szkole  3 250 zł 220 zł/m-c
Psychologia kliniczna dla nauczycieli  3 250 zł 220 zł/m-c
Wiedza o spoełeczeństwie  3 250 zł 220 zł/m-c
Geografia  3 250 zł 220 zł/m-c
Informatyka dla nauczcieli  3 250 zł 220 zł/m-c
Integracja sensoryczna  3 250 zł 220 zł/m-c
Matematyka  3 250 zł 220 zł/m-c
Technika 3 250 zł 220 zł/m-c
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna  3 250 zł 220 zł/m-c
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną  3 250 zł  220 zł/m-c
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 3 250 zł 220 zł/m-c
Fizyka  3 250 zł 220 zł/m-c

 * Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 31.07.2024 r.