• log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 (I stopień, II stopień, jednolite magisterskie)

| Dominika Mucha

 

 

Studia I stopnia  Miesięczna rata czesnego  na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II i III roku studiów  
Administracja  439 zł 518 zł  
Bezpieczeństwo wewnętrzne  299 zł* 569 zł  
Bezpieczeńswto wewnętrzne
(Filia w Mińsku Mazowieckim)
299 zł* 569 zł  
Pedagogika  389 zł 459 zł  
Zarządzanie  439 zł 518 zł  
Studia II stopnia  Miesięczna rata czesnego na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II roku studiów Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE studiów I stopnia 
Bezpieczeńswto wewnętrzne  559 zł 693 zł 529 zł / m-c
Zarządzanie  559 zł 693 zł 529 zł / m-c
Pedagogika  479 zł 551 zł 455 zł / m-c
Jednolite studia magisterskie Miesięczna rata czesnego na I roku studiów Miesięczna rata czesnego na II, III, IV i  V roku studiów Promocja na I rok studiów dla absolwentów WSGE 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  479 zł 551 zł  455 zł /m-c
Psychologia 599 zł 689 zł  569 zł /m-c

Czesne płatne przez 10 miesięcy w roku. 

* 299 zł miesięcznie to cena promocyjna - promocja trwa do 30 września 2023 - regularna cena za I rok studiów to 479 zł miesięcznie. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Student do 30 września2023 r.

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

| Dominika Mucha

 

Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Miesięczna rata czesnego Promocja czesnego *
Socjoterapia 3 240 zł 200 zł /m-c
Administrowanie bezpieczeństwem informacji  2 280 zł x
Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne - NOWOŚĆ 2 335 zł x
Zarządzanie placówką oświatową  2 250 zł x
Zarządzanie zasobami ludzkimi  2 250 zł x
Zarządzanie projektami  2 250 zł x
Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie 2 250 zł x
Zamówienia publiczne  2 310 zł x
Bezpieczeństwo i higiena pracy  2 310 zł x
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej - NOWOŚĆ 2 380 zł x
Mediacje rodzinne z elementami pomocy psychologicznej dla rodziny - NOWOŚĆ 2 380 zł x
Psychologia dzieci i młodzieży - NOWOŚĆ 2 380 zł x
Seksuologia - NOWOŚĆ 3 400 zł 360 zł/m-c
Terapia pedagogiczna  3 240 zł 200 zł/m-c
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 3 270 zł 200 zł/m-c
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 270 zł 200 zł/m-c
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  3 270 zł 200 zł/m-c
Przygotowanie pedagogiczne  3 270 zł 200 zł/m-c
Wczesne nauczanie języka angielskiego  3 240 zł 200 zł/m-c
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 240 zł 200 zł/m-c
Edukacja włączająca i integracyjna  3 240 zł 200 zł/m-c
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 240 zł 200 zł/m-c
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 240 zł 200 zł/m-c
Bibliotekoznawstwo 3 240 zł 200 zł/m-c
Chemia  3 240 zł 200 zł/m-c
Historia  3 240 zł 200 zł/m-c
Logopedia  3 240 zł 200 zł/m-c
Muzyka i plastyka w szkole  3 240 zł 200 zł/m-c
Psychologia kliniczna dla nauczycieli  3 240 zł 200 zł/m-c
Wiedza o spoełeczeństwie  3 240 zł 200 zł/m-c
Geografia  3 240 zł 200 zł/m-c
Informatyka dla nauczcieli  3 240 zł 200 zł/m-c
Integracja sensoryczna  3 240 zł 200 zł/m-c
Matematyka  3 240 zł 200 zł/m-c
Technika 3 240 zł 200 zł/m-c
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna  3 240 zł 200 zł/m-c
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną  3 240 zł  200 zł/m-c
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość 3 240 zł 200 zł/m-c
Etyka dla nauczycieli  3 240 zł 200 zł/m-c
Fizyka  3 240 zł 200 zł/m-c

 * Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 30.09.2023 r.

 

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

| Dominika Mucha

Rozpoczynamy rekrutację na semestr zimowy 2023/2024 !!!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną WSGE !!!

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

ul. Sienkiewicza 4 

(wejście od ul. Wawerskiej)
05-410 Józefów

Tel. 22 789 19 03

Filia WSGE w Mińsku Mazowieckim
ul. Gen K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki


Tel. 25 758 86 45

 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi rekruatcję na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oraz studia podyplomowe.

Prowadzone kierunki: 

 • Pedagogika - I i II stopień
 • Zarządzanie - I i II stopień
 • Bezpieczeńswto wewnętrzne - I i II stopień
 • Administracja - I stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
 • Psychologia - jednolite studia magisterskie

 

Prowadzone kierunki studiów podyplomowych:

 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji,
 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych, 
 • Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Bibliotekoznawstwo,
 • Chemia,
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Edukacja włączająca i integracyjna,
 • Etyka dla nauczycieli, 
 • Fizyka,
 • Geografia,
 • Historia,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Integracja sensoryczna,
 • Logopedia,
 • Matematyka,
 • Muzyka i plastyka w szkole, 
 • Organizacja i zarzadzanie w agrobiznesie, 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Przygotowanie pedagogiczne, 
 • Poszukiwanie osób zaginionych, zwłok i profilowanie psychologiczne
 • Psychologia kliniczna dla nauczycieli,
 • Socjoterapia,
 • Technika,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną,
 • Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna,
 • Zamówienia publiczne, 
 • Zarządzanie placówką oświatową,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

| Dominika Mucha

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK)W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto, należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie. Kandydat może wypełnić formularze przed zapisem na studia, na przykład tuż po założeniu konta, jednak istotne jest, by zrobił to przed zakończeniem tury rekrutacji na studia.

 Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związanych bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, z oferty WSGE należy wybrać odpowiedni poziom studiów oraz kierunek studiów którym kandydat jest zainteresowany.

Po wybraniu poziomu oraz kierunku studiów należy użyć przycisku zapisz się.

W przypadku pojawienia się informacji o błędzie prosimy o sprawdzenie zakładki zgłoszenia rekrutacyjne. Jeśli zgłoszenie jest widoczne oznacza to, że zgłoszenie zakończyło się powodzeniem.

Kandydat może uzupełniać bądź edytować swoją aplikację do czasu zakończenia tury. Zgłoszenie można złożyć najpóźniej ostatniego dnia tury zapisów na program.

 Krok 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi :

 • studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie  - 85 zł,
 • studia podyplomowe  - 70 zł   - od 23.08.2023 promocja - 0 zł.

W dziale płatności (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) należy wnosić na główne konto Uczelni.

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy.

Po dokonaniu rejestracji w IRK należy zgłosić się do Biura obsługi kształcenia z wymaganym kompletem dokumentów aby dokończyć proces rekrutacji.

Studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub pobrane ze strony wsge.edu.pl i uzupełnione odręcznie)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu oraz oryginały do wglądu - tylko studia II stopnia
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

Studia podyplomowe

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

 

W dniu złożenia dokumentów kandydat podpisuje Umowę Uczelnia-Student. Wpis na listę studentów następuje po podpisaniu umowy.