European Union
 • log in
 • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

PROMOCJA WPISOWEGO I CZESNEGO NA 3-SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE PRZEDŁUŻONA DO 22.10.2021 !!!

| Dominika Mucha

Ostatnia szansa na skorzystanie z promocji na studiach podyplomowych !!!

Promocja 0 zł wpisowego i promocja czesnego na 3-semestralne studia podyplomowe została przedłużona do 22.10.2021 r. 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 22.10.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

KONIEC PROMOCJI DLA ABSOLWENTÓW

| Dominika Mucha

Szanowni Państwo, 

informujemy, że promocje dla absolwentów dobiegły końca z dniem 30.09.2021.  

Warunkiem skorzystania z promocji było dokonanie pełnej rekrutacji na studia - złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy - do dnia 30.09.2021

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 (I stopień, II stopień, jednolite magisterskie)

| Dominika Mucha

Studia I stopnia  Miesięczna rata czesnego   
Administracja  439 zł  
Bezpieczeństwo wewnętrzne  479 zł  
Bezpieczeńswto wewnętrzne
(Filia w Mińsku Mazowieckim)
479 zł  
Pedagogika  389 zł  
Prawo urzędnicze  429 zł  
Zarządzanie  439 zł  
Studia II stopnia  Miesięczna rata czesnego  Promocja dla absolwentów WSGE studiów I stopnia 
Bezpieczeńswto wewnętrzne  559 zł 529 zł / m-c
Pedagogika  479 zł 449 zł / m-c
Zarządzanie  559 zł 529 zł / m-c
Jednolite studia magisterskie Miesięczna rata czesnego   
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  479 zł  

WYSOKOŚĆ CZESNEGO DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

| Dominika Mucha

Nazwa studiów podyplomowych Liczba semestrów Miesięczna rata czesnego Promocja czesnego przy zapisie do 30.09.
Socjoterapia 3 220 zł 180 zł /m-c
Administrowanie bezpieczeństwem informacji  2 250 zł x
Zarządzanie placówką oświatową  2 220 zł x
Zarządzanie zasobami ludzkimi  2 220 zł x
Zarządzanie projektami  2 220 zł x
Orgaznizacja i zarządzanie w agrobiznesie 2 220 zł x
Zamówienia publiczne  2 280 zł x
Bezpieczeństwo i higiena pracy  2 280 zł x
Terapia pedagogiczna  3 220 zł 180 zł/m-c
Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych 3 240 zł 180 zł/m-c
Arteterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej 3 240 zł 180 zł/m-c
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  3 240 zł 180 zł/m-c
Przygotowanie pedagogiczne  3 240 zł 180 zł/m-c
Wczesne nauczanie języka angielskiego  3 220 zł 180 zł/m-c
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 3 220 zł 180 zł/m-c
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 3 220 zł 180 zł/m-c
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  3 220 zł 180 zł/m-c
Bibliotekoznawstwo 3 220 zł 180 zł/m-c
Chemia  3 220 zł 180 zł/m-c
Historia  3 220 zł 180 zł/m-c
Logopedia  3 220 zł 180 zł/m-c
Muzyka i plastyka w szkole  3 220 zł 180 zł/m-c
Psychologia kliniczna dla nauczycieli  3 220 zł 180 zł/m-c
Wiedza o spoełeczeństwie  3 220 zł 180 zł/m-c
Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną  3 220 zł  180 zł/m-c

 

 

Instrukcja rejestracji w systemie IRK

| Dominika Mucha

Krok 1. Utworzenie konta oraz uzupełnienie wymaganych informacji

Kandydat powinien założyć indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (IRK)W celu utworzenia konta należy wybrać przycisk utwórz konto, należy podać swój email oraz hasło. Na podany adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Kandydat powinien zachować w tajemnicy hasło dostępu do swojego konta.

Po aktywowaniu konta i zalogowaniu się do systemu należy wybrać zakładkę Formularze osobowe w celu uzupełnienia danych osobowych.

Znajdują się tutaj różne sekcje danych, które muszą zostać uzupełnione, by proces rekrutacji przebiegł pomyślnie. Kandydat może wypełnić formularze przed zapisem na studia, na przykład tuż po założeniu konta, jednak istotne jest, by zrobił to przed zakończeniem tury rekrutacji na studia.

 Jeśli wszystkie wymagane dane w formularzu osobowym zostały wypełnione, należy wypełnić dodatkowe informacje związanych bezpośrednio z rekrutacją. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Krok 2. Zgłoszenie rekrutacyjne

Aby dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, z oferty WSGE należy wybrać odpowiedni poziom studiów oraz kierunek studiów którym kandydat jest zainteresowany.

Po wybraniu poziomu oraz kierunku studiów należy użyć przycisku zapisz się.

W przypadku pojawienia się informacji o błędzie prosimy o sprawdzenie zakładki zgłoszenia rekrutacyjne. Jeśli zgłoszenie jest widoczne oznacza to, że zgłoszenie zakończyło się powodzeniem.

Kandydat może uzupełniać bądź edytować swoją aplikację do czasu zakończenia tury. Zgłoszenie można złożyć najpóźniej ostatniego dnia tury zapisów na program.

 Krok 3. Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi :

 • studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie  - 85 zł,
 • studia podyplomowe  - 70 zł.

W dziale płatności (moje konto -> płatności)  jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu. Na konto wskazane w zakładce płatności na IRK należy wnosić TYLKO opłatę rekrutacyjną. Pozostałe opłaty (legitymacja, czesne) należy wnosić na główne konto Uczelni.

Krok 4. Złożenie kompletu dokumentów w Uczelni i podpisanie umowy.

Po dokonaniu rejestracji w IRK należy zgłosić się do Biura obsługi kształcenia z wymaganym kompletem dokumentów aby dokończyć proces rekrutacji.

Studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu IRK lub pobrane ze strony wsge.edu.pl i uzupełnione odręcznie)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis) oraz oryginał do wglądu– studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) wraz z kserokopią suplementu  do dyplomu oraz oryginały do wglądu - tylko studia II stopnia
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm w tym również kopia w wersji elektronicznej (jeśli nie została wcześniej wgrana do IRK)
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

Studia podyplomowe

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
 • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
 • dokument tożsamości do wglądu
 • dowody wniesionych opłat

 

W dniu złożenia dokumentów kandydat podpisuje Umowę Uczelnia-Student. Wpis na listę studentów następuje po podpisaniu umowy.

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022

| Dominika Mucha

Rekrutacja na semestr zimowy 2021/2022 trwa!!!

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej prowadzi rekruatcję na studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, oraz studia podyplomowe.

Prowadzone kierunki: 

 • Pedagogika - I i II stopień
 • Zarządzanie - I i II stopień
 • Bezpieczeńswto wewnętrzne - I i II stopień
 • Administracja - I stopień
 • Prawo urzędnicze - I stopień
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

Prowadzone kierunki studiów podyplomowych:

 • Socjoterapia,
 • Administracja bezpieczeństwem informacji, 
 • Zarządzanie placówką oświatową,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie projektami,
 • Organizacja i zarzadzanie w agrobiznesie, 
 • Zamówienia publiczne, 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach intelektualnych,
 • Arteterapia w pracy opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Bibliotekoznawstwo, 
 • Chemia,
 • Historia,
 • Logopedia,
 • Muzyka i plastyka w szkole, 
 • Psychologia kliniczna dla nauczycieli, 
 • Wiedza o społeczeństwie, 
 • Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną.