• log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024 prowadzona jest na studia podyplomowe w zakresie Biznes i zarządzanie.

Czesne 0 zł !!!!!!

 

Oferta skierowana jest do: Absolwentów nieekonomicznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole 

Uczelnia prowadzi studia w systemie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie)

Nasze programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Wiedza i umiejętności nabyte podczas kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

 

 Edycja wdrożeniowa w ramach pilotażu dydaktycznego w zakresie nauczania BiZ

Działanie nr 4 w ramach projektu „Biznes dla nastolatków” dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”

 

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na studia podyplomowe:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu IRK)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (2 strony) oryginał do wglądu
  • 1 aktualna fotografia, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych - o wymiarze 35x45 mm
  • dokument tożsamości do wglądu

 

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Registration phases

Filters

No. Offer Phase 1
1 Biznes i zarządzanie from: 12.01.2024 00:00
to: 31.03.2024 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200