• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024

| Dominika Mucha

Rekrutacja na semestr letni 2023/2024 

09.01.2024 - 31.03.2024

Studia podyplomowe Biznes i zarządzanie.

Czesne 0 zł !!!!!!

 

Oferta skierowana jest do: Absolwentów nieekonomicznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole 

Uczelnia prowadzi studia w systemie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w piątki i soboty, zjazdy poszczególnych kierunków odbywają się co 2 tygodnie)

Nasze programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning). Wiedza i umiejętności nabyte podczas kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości. Dzięki wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, gwarantujemy wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

 

 Edycja wdrożeniowa w ramach pilotażu dydaktycznego w zakresie nauczania BiZ

Działanie nr 4 w ramach projektu „Biznes dla nastolatków” dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Nauka dla Społeczeństwa II”