• log in
  • create an account

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

PROMOCJA WPISOWEGO I CZESNEGO NA 3-SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE DO 30.09.2022 !!!

| Dominika Mucha

UWAGA!!!

Promocja 0 zł wpisowego i promocja czesnego na 3-semestralne studia podyplomowe przedłużona tylko do 07.10.2022 r. 

Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie przez kandydata na studia podyplomowe kompletu dokumentów oraz podpisanie Umowy Uczelnia-Słuchacz do 07.10.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.